Čo robiť preto aby ste zvrátili erektilnu dysfunkciu?
Problémy s erekciou

Čo robiť preto aby ste zvrátili erektilnu dysfunkciu?

Erektilná dysfunkcia je u mužov v strednom veku celkom bežná. U mnohých mužov je však možné zlepšiť funkciu erekcie a zvrátiť príznaky erektilnej dysfunkcie.

Čítajte ďalej a zistite, čo môžete urobiť pre zlepšenie erektilnej funkcie.

Faktory životného štýlu

Výskumy ukazujú, že ak zlepšíte svoj životný štýl, môžete tiež zlepšiť vašu erektilnú funkciu. V štúdii austrálskych mužov vo veku od 35 do 80 rokov takmer tretina hlásila problémy s erekciou v sledovanom období 5 rokov. Tieto problémy sa spontánne zlepšili u 29 percent z nich, čo naznačuje, že tie faktory, ktoré možno ovládať, ako je napríklad i životný štýl, mohli byť príčinou erektilnej dysfunkcie.

Zlepšite zdravie srdca

Chabé kardiovaskulárne zdravie znižuje schopnosť tela dodávať krv potrebnú na vyvolanie erekcie. V štúdii uverejnenej v roku 2004 vedci sledovali mužské účastníkov po dobu 25 rokov. Výskumníci zistili, že rizikové faktory srdcových ochorení dokázali predpokladať, ktorí muži boli v budúcnosti najviac ohrození erektilnou dysfunkciou. Viaceré štúdie vážne spájali štyri hlavné rizikové kardiovaskulárne faktory s rizikami erektilnej dysfunkcie:

Fajčenie: Nefajčenie alebo zanechanie fajčenia je prevenciou proti erektilnej dysfunkcii.

Alkohol: Obmedzte konzumáciu alkoholu. Častí konzumenti majú oveľa častejšie skúsenosti s erektilnou dysfunkciou.

Hmotnosť: Jedna štúdia zistila, že ak sa mužom s nadváhou a erektilnou dysfunkciou podarilo schudnúť, potom sa asi u tretiny z nich zlepšili aj príznaky erektilnej dysfunkcie.

Cvičenie: Štúdie naznačujú, že fyzická aktivita, najmä ak je kombinovaná so zdravou stravou, môže zlepšiť erektilnú dysfunkciu.

Ak sa vyhnete týmto rizikovým faktorom, môžete zlepšiť alebo zvrátiť erektilnú dysfunkciu.

Zvýšte hladinu testosterónu

Urobte kroky k tomu, aby ste znova obnovili hladiny testosterónu, mužského sexuálneho hormónu, pretože to môže zlepšiť vašu erekciu. Tu sú spôsoby, ako to dosiahnuť prirodzenou cestou:

  • schudnite
  • obmedzte stres
  • začnite cvičiť

Tieto tipy môžu tiež zlepšiť zdravotný stav srdca, čo môže ďalej obmedziť príznaky erektilnej dysfunkcie. Tu je viac vedecky podložených spôsobov, ako zvýšiť hladiny testosterónu.

Doprajte si spánok

Nedostatok pokojného spánku výrazne ovplyvňuje váš sexuálny výkon. Štúdie ukazujú, že muži s prerušovaným dýchaním v noci alebo so spánkovýmapnoe zlepšili svoju erektilnú funkciu po použití dýchacieho prístroja CPAP v noci.

Vymeňte si sedadlo na bicykli

Niektoré štúdie spájajú bicyklovanie s erektilnou dysfunkciou, hoci je stále potrebný ďalší výskum na potvrdenie tohto prepojenia. Sedadlá na bicykli pôsobia na nervy a krvné cievy v panvovej oblasti. Ak ste častým alebo profesionálnym cyklistom, zvážte zakúpenie sedadla, ktoré je špeciálne navrhnuté na zníženie tlaku na vaše perineum. Získajte si viac informácií o účinkoch bicyklovania na funkciu erekcie.

Zvýšte sexuálnu frekvenciu

Pravidelný alebo častý sex môže zlepšiť vašu celkovú výkonnosť. Jedna štúdia zistila, že muži, ktorí mali pohlavný styk v priemere menej ako raz za týždeň mali dvakrát väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich objaví erektilná dysfunkcia aspoň raz za týždeň.

Psychologické faktory

Psychologické faktory, ako je napríklad úzkosť z výkonu, môžu tiež viesť k erektilnej dysfunkcii. Ak budete riešiť psychologické príčiny erektilnej dysfunkcie, môžete tento stav zvrátiť. Problémy vo vzťahu, úzkosť a depresia sú na čele tohto zoznamu.

Nenarušené vzťahy

Ak chcete dosiahnuť dostatočnú erekciu, závisí to aj od vzrušenia a túžby, a to či už beriete lieky na erektilnú dysfunkciu alebo nie. Konflikty a nespokojnosť v dôvernom vzťahu môžu mať negatívny vplyv na libido, vzrušenie a nakoniec i erektilnú funkciu. Partnerská poradňa je v tomto prípade možnosťou, ktorú by ste mohli zvážiť.

Riešte psychické problémy

Úzkosť, stres a depresia môžu viesť k erektilnej dysfunkcii. V istej malej štúdii bolo skúmaných 31 mužov, u ktorých bola čerstvo diagnostikovaná erektilná dysfunkcia. Niektorí z nich užívali len tadalafil (Cialis), druhá skupina užívala tadalafilspolu s osem týždňovým programom stresového manažmentu. Na konci štúdie sa ukázalo, že skupina, ktorá sa zúčastnila antistresového programu, vykázala väčšie zlepšenie erektilnej funkcie než skupina užívajúca len tadalafil.

Meditácia, joga a cvičenie znižujú stres a úzkosť. Možno bude tiež dobré, ak vyhľadáte terapeuta, ktorý vám môže pomôcť zvládnuť úzkosť a depresiu. Rovnako môžu pri úzkosti a depresii tiež pomôcť lieky, hoci niektoré lieky môžu sexuálnu funkciu potláčať.

Zdravotné príčiny

Niektoré zdravotné príčiny erektilnej dysfunkcie sú ťažko zvrátiteľné a sú to:

  • Nízky krvný tlak. U niektorých mužov je erektilná dysfunkcia spôsobená blokovanými tepnami v oblasti panvy. Je to preto, že akonáhle ste vzrušený, potrebujete dostatočné prekrvenie na nafúknutie hubovitých tkanív v penise, ktoré vyvolávajú erekciu.
  • Poškodenie nervov. U mužov, ktorým bola kvôli rakovine odstránená prostata, sa môže i po operácii, ktorá „šetrí nervy“, objaviť erektilná dysfunkcia. Aj keď sa erektilná dysfunkcia po operácii zlepší, mnoho mužov musí pred sexuálnym stykom brať pilulky.
  • Parkinsonova choroba: 70 až 80 percent mužov s Parkinsonovou chorobou majú erektilnú dysfunkciu, ako aj nízke libido, predčasnú alebo oneskorenú ejakuláciu a neschopnosť dosiahnuť orgazmus.

Peyronieho choroba. Tento zdravotný stav spôsobuje extrémne zakrivenie penisu, čo vedie k bolestivej súloži alebo k nemožnosti mať sexuálny styk.

Lieky na erektilnú dysfunkciu, ako je sildenafil (Viagra), môžu často pomôcť mužom, u ktorých je erektilná dysfunkcia spôsobená zdravotným stavom, ale nepomôžu erektilnú dysfunkciu zvrátiť alebo ju vyliečiť.

Skontrolujte svoje lieky

Vedľajší účinok liekov je jedným z medicínskych problémov, ktoré je treba vylepšiť pre zvrátenie erektilnej dysfunkcie. Bežne sú na vine antidepresíva alebo tiazidy, čo sú lieky používaný na to, aby sa vaše telo zbavilo vody na zníženie krvného tlaku. Ak si myslíte, že vašu erektilnú dysfunkciu spôsobujú lieky, poraďte sa so svojím lekárom. Možno ich budete môcť nahradiť inými liekmi alebo znížiť dávkovanie.

Prehľad

Muži občasne zažívajú problémy s dosiahnutím alebo udržaním si erekcie, dostatočne pevnej a trvajúcej na to, aby mohli mať uspokojivý sexuálny styk. V mnohých prípadoch erektilné problémy len prídu a znova odídu a môžu sa odstrániť zlepšením životného štýlu. Avšak u mužov so zdravotnými problémami ako je poškodenie nervov alebo nedostatočným prekrvením penisu je nutné začať užívať lieky na erektilnú dysfunkciu.

Komentáre vypnuté na Čo robiť preto aby ste zvrátili erektilnu dysfunkciu?